Upute za dostavu informacija za objavu

SOP

Standardne operativne procedure

Dostava

Način dostave Jedna informacija = jedan e-mail

Prilozi
- dokumenti

Datiranje

Ako nije drugačije navedeno, datum objave će biti na dan objavljivanja informacije. Po želji korisnika, moguće je antidatirati objave.

Dinamičko
označavanje

Dinamičko označavanje prioriteta dostavljenih informacija i zahtjeva

1. redovna obrada podataka: 7 dana od dostave pravilno oblikovanih informacija. Dostavljene informacije se redovno prema praksi objavljuju cca 24 do 48 sati po dostavljenom ovisno o našem opterećenju drugim zadaćama, a najkasnije unutar 7 dana.

2. žurna obrada podataka: objave poput financijskih informacija i zakonski / vremenski definiranih podataka možete naznačiti u naslovu elektroničke pošte s nazivom "Žurno" što će prema našem ODS sustavu biti izvršeno u roku od 48 do maksimalno 96 sata od dostave svih potrebnih podataka.

3. hitna obrada podataka / intervencija: označava se s naslovom elektroničke pošte "Hitno" ukoliko je objava nužna unutar 24 sata od dostave. Količina objava u statusu hitnoće je ograničena razmjerno opterećenju po korisniku na godišnjoj razini za neugovorne korisnike, u vašem statusu je to 6 obrada godišnje. Sve dostavljeno i označeno preko te kvote u statusu "Hitno" obračunava se pod uslugom ODS101-Izvanredna obrada / hitno održavanje WP/server na mjesečnoj ili godišnjoj razini.

Formati

Kako se formatira objava

Prilozi
- fotografije

Naslovna
fotografija

Ako je korisnik imenovao određenu fotografiju "NASLOVNA" i dostavio je u omjeru 4:3, ista će biti postavljena za naslovnicu. U protivnom će biti nasumično odabrana naslovna fotografija iz seta dostavljenih fotografija.

Imate dodatnih pitanja?