Close

On demand services

 • svg

  ISO and ACE® certified company

 • svg

  FEMA and OSHA trained and certified personnel

 • svg

  Full on demand services

Consulting

 • svg

  Konzalting – postupci pri registrarima, hosting providerima ili ISP-ovima

 • svg

  Konzalting – postupci pri nadležnim tijelima

 • svg

  Konzalting – davanje mišljenja – općenito

 • svg

  Konzalting - suradnja s trećim stranama za potrebe naručitelja

 • svg

  Konzalting - dodavanje sadržaja trećih strana

 • svg

  Redovno održavanje WP – ugovorno

 • svg

  Redovno održavanje WP – ad hoc

 • svg

  Server održavanje – ugovorno

 • svg

  Server održavanje – ad hoc

 • svg

  Udaljena podrška – instalacije i podešavanja

 • svg

  Udaljena podrška – instalacije i podešavanja – intervencija

 • svg

  Arhiviranje sadržaja – tvrda kopija (+ medij)

 • svg

  Arhiviranje sadržaja – cloud

 • svg

  Korekcija neispravno dostavljenog sadržaja (slike i tekst)

 • svg

  Konverzija dokumenata

 • svg

  Hitne intervencije

 • svg

  Instalacija priključaka u WP-u

 • svg

  Ažuriranje priključaka u WP-u

 • svg

  Inicijalno popunjavanje i prilagodba sadržaja za web stranicu – tekst

 • svg

  Inicijalno popunjavanje i prilagodba sadržaja za web stranicu – fotografije

 • svg

  Inicijalno popunjavanje i prilagodba sadržaja za webshop – tekst

 • svg

  Inicijalno popunjavanje i prilagodba sadržaja za webshop – fotografije (75/150/300/500/750/1000)

 • svg

  Repatrijacija podataka i smještaj na novi poslužitelj

 • svg

  Rekonstrukcija podataka

 • svg

  Povećanje prostora na poslužitelju 10/20/30

 • svg

  Obrada fotografija za objavu na webu

 • svg

  Dodavanje i oblikovanje stranica unutar WP izvan ugovorene kvote 10/20/30/40/50

 • svg

  Dodavanje i oblikovanje objava unutar WP izvan ugovorene kvote 10/20/30/40/50