usluge na zahtjev

On demand services

Digital &
WEB
 • ODS911-Udaljena podrška (podešavanje postavki, arhiviranje, podatkovni prijenos, obuka korisnika, instalacije)
 • ODS112-Digitalna forenzika i evidentiranje događaja, incidenata i popratni zahvati
 • ODS013-Izrada e-obrazaca po narudžbi
 • ODS012-Reautorizacija korisnika - izvan SOP-a (cpanel, WP)
 • ODS011-Formulacija nužnih objava (Opći uvjeti, Uvjeti korištenja, Politika kolačića, Politika privatnosti)
 • ODS217-Dodavanje i oblikovanje objava unutar WP/HTML - izvan ugovorene kvote.
 • ODS221-Autorizacija ovlaštene osobe korisnika za objavu grupe dokumenata
 • ODS009-Konverzije dokumenata – po komadu
 • ODS008-Korekcija neispravno dostavljenog sadržaja - slike i tekst
 • ODS092-Dodavanje i oblikovanje stranica unutar WP/HTML - za potrebe službenih glasila
 • ODS093-Dodavanje i oblikovanje kategorija dokumenata unutar WP/HTML - izvan ugovorene kvote
 • ODS214-Dodavanje domena/poddomena na poslužitelju
 • ODS215-Presumjeravanje na domenu/poddomenu na poslužitelju
 • ODS216-Preusmjeravanje na domenu/poddomenu izvan poslužitelja
 • ODS006-Obrada fotografija za objavu na webu
 • ODS300-Repatrijacija podataka i smještaj na novi poslužitelj
 • ODS123-Povećanje prostora na poslužitelju 10/20/30
 • ODS007-Akvizicija arhiva internet stranice
 • ODS666-Rekonstrukcija/korektivne radnje na arhivi internet stranice
 • ODS901-Dodavanje sadržaja trećih strana na stranice (+ realni zahvat)
 • ODS000-Redovno održavanje WP/server – ugovorno
 • ODS999-Redovno održavanje WP/server – ad hoc
 • ODS101-Izvanredna obrada / hitno održavanje WP/server
 • ODS005-Arhiviranje sadržaja – tvrda kopija (+ DVD ili USB) ili cloud
 • ODS001-Inicijalno popunjavanje i prilagodba sadržaja za web stranicu
 • ODS002-Inicijalno popunjavanje i prilagodba sadržaja za webshop
 • ODS003-Dodavanje i oblikovanje stranica unutar WP izvan ugovorene kvote
 • ODS004-Instalacija / ažuriranje priključaka u WP
 • ODS007-Integracija sustava naplate - vanjski servisi
 • ODS008-Usklađivanje integriranog sustava naplate s regulativom
 • ODS009- Integracija analitičkih alata / priključaka (GA)
 • ODS010-Inicijalizacija adresa elektroničke pošte na serveru i autorizacija korisnika
 • ODS014-Implementacija sustava plaćanja pouzećem

...i ostale usluge / više sadržaja uskoro

Snimanje iz zraka
UAV
 • Fotografiranje i snimanje iz zraka bespilotnim zrakoplovima 
 • Vizualni pregledi i brza isporuka foto materijala (snimanje krovišta, zemljišta, hala, tunela, skela, marina i brodova) bespilotnim zrakoplovima
 • Osnovna fotogrametrija bespilotnim zrakoplovima 
 • Obrada snimaka prikupljenih bespilotnim zrakoplovima
 • Izrada i montaža promotivnih fotografija / video klipova
Branding &
PR
 • Izrada strategije komuniciranja (CS)
 • Izrada objava za medije (Press Release)
 • Realizacija objava (Media Relations)
 • Izrada knjige grafičkih standarda (BGS)
 • Dizajn vizualnog identiteta
 • Dizajn ambalaže
 • Dizajn publikacija
 • Signalistika
Special
Consulting
 • Postupci pri registrarima, hosting providerima ili ISP-ovima
 • Priprema dokumentacije / izvješća za potrebe upravnih postupaka
 • Postupci pri nadležnim tijelima
 • Davanje mišljenja iz djelokruga – općenito
 • Suradnja s trećim stranama za potrebe naručitelja
 • Stručni poslovi iz djelokruga
 • Posebna obuka korisnika u poslovima upravljanja, logistike, sigurnosti i zaštite

Kvalitetu pruženih usluga kontinuirano poboljšavamo zahvaljujući vašoj suradnji putem sustava SIP